Technologická singularita transhumanistů
Technologická singularita transhumanistů je totéž co Xemonina Velká Myšlenka, Velké okruhy.
Potud by měl být Arco jejím zastáncem. Jenže Arco už dlouho ví, že Xemonina pravda není jediná, že Xemona pravdu prostě nemá. A hledá cestu k Perlonovi. Protože stejně zvláštní je, že zastáncem techničanské, aktivní až agresivní cesty je žena. Voda klesající dolů, oheň šlehající nahoru. Xemonu motivuje strach. Proto je ochotná upsat duši ďáblu technologie, jít proti vlastní podstatě, odtrhnout se od kořenů. Zatímco Perlon, ač vnějškově zpátečník a ničitel, je ve skutečnosti zastáncem Velké Myšlenky v měřítku přesahujícím Xemoniny nejsmělejší představy, přesahujícím celý svět - v mystickém měřítku Boha jako stálejsoucí absolutní singularity. Tomuto pojetí odpovídá i starší a hlubší vrstva Kran - legendy o Keranovi, k níž klíč je možná ukryt v podzemí některého z chrámů Slunečního kruhu v podobě bílé a černé lvice. Nebo v jiné větvi historie Kran - přímo v Xemonině minulosti a jejím setkání s křišťálovou lebkou. (Odtud možná považovala Xemona křišťálovou lebku za skutečný technologický objekt, zatímco šlo o symbolický předmět?).

To je hlubší otázka - jak je propojena naše realita se stálejsoucí singularitou Boha? Pokud si představíme naši realitu jako Keranovu počítačovou simulaci, pak žádnými sebepokrokovějšími prostředky není možné dosáhnout jakéhokoli sjednocení, neboť jde stále jen o simulacisjednocení. Xemona měla ale za to, že jsme všichni částečkami Boha rozehnanými Velkou Smrští do všech stran - sama sebe prožívala jako bolestně izolovanou - a snažila se izolované zase spojit. Perlon naproti tomu o izolaci nikdy nemluvil, Xemonino horečnaté úsilí nikdy nechápal, oponoval mu, a když překročilo únosnou mez, postalil se proti němu i silou.

Znamená to, že strach je strachem ženy?
Ne, nemusí to tak být, ale v této konstelaci je to tak nastavené.
Muži se tu nebojí?
Ženy víc, zastiňují všechno.
Bojí se mužů?
Ano.
Je to příčina?
Nejde o viníka, jde v první řadě o rovnováhu. A pak o způsoby. Chceme-li zničit strach ve vnějším světě, je to nemožné, dojde jen k přesunu. Muži aktivně bojují (i proto, aby zabezpečili ženy), říkají - už se nemáte čeho bát, ale srach je pořád tady. Není možné, aby zmizel, protože smrt je stále tady. Protože nakonec sám tento boj proti strachu plodí nová nebezpečí, která jen nahrazují ta stará. Takže strachu se nelze zbavit?
Ale ano, jenže ne na této úrovni. sebesofistikovanější technologická singularita bude ohrožena stárnutím, chybami, nedokonalostí nebo třeba kosmickými katasrofami.

Velká myšlenka
Splynutí
| Index | | Občasný blog |
| 2007-09-21 06:10 || marek | | čten: 9121x , naposled: 2017-07-25 11:28 | | || ||

K tomuto článku je jeden komentář, přidej svůj názor >>>

135. fakta kontra pocity (, 2007-09-23 15:46:11) odpovědět
technomyšlení je určitým opakem tzv. selského rozumu, který často radí dobře, ale příliš často nás svádí na cestu bludných dojmologií, strachu před neznámem či sentimentálních myšlenkových návratů do starých " osvědčených " časů

Rodinné konstelace

DaMíšovy nejnovější
• Hry pro děti  • Vlakové muzeum Lužná  • Zoo Praha  • Damián fotograf 

Hledej
  více >>>
| 1d | 1t | 1m | 3m | 1r | abs |

Nejnovější
eb_logo.gif

EnergyBulletin.cz spuštěn

WishList
• Co bysme si přáli  • Co jsou naše skromná přání?  • Splněno: pohádky do promítačky DIAX