Povídky
Maya a dr. Hannibal
V pondělí 9. března dostal doktor Hannibal Lecter do své prostorné kanceláře ve druhém patře Argentinského státního archívu na předměstí Buenos Aires ve své obsáhlé pracovní korespondenci dopis v objemné, zdobné obálce nadepsaný krasopisným...
více...
| 2007-01-08 11:22 || marek | | čten: 20149x , naposled: 2017-07-27 03:08 | | || | | ||

Povídky pro Palm
Moje povídky pro Palm ve formátu pdb
více...
| 2006-07-14 19:49 || marek | | čten: 12734x , naposled: 2017-07-26 13:54 | | || | | ||

Vzpomeň na ten konec léta

povídka inspirovaná regresním sezením, Polsko mezi 1750-1850
více...
| 2006-07-14 19:45 || marek | | čten: 11791x , naposled: 2017-07-26 22:48 | | || | | ||

Nečekej až smrt tvé srdce rozzáří

O ženě, která vítá smrt
více...
| 2006-07-13 12:08 || marek | | čten: 13109x , naposled: 2017-07-26 23:14 | | || | | ||

Nomád a princezna
Kdoví kolikrát se vracíš. Duše prochází příběhy a stejně tak příběhy procházejí tvou duší, dotýkají se navzájem, hovoří spolu, smějí se i pláčou - smějí se i pláčou nad vlastním smíchem i pláčem. Po vodním životě a smrti temné a děsivé jako hlubina moře přichází život v poušti. Voda spojená s vinou je vyměněna za písek a prach a touze poznat jinou tvář smrti nic nestojí v cestě. Severní Afrika, 860 dost možná také 750 n. l., pouštní kmen nomádů, kočovníků a válečníků.
více...
| 2005-12-15 08:57 || marek | | čten: 16326x , naposled: 2017-07-27 04:37 | | || | | ||

Smích smutného delfína
„...delfíni jsou zvířata společenská. Jsou naprosto neschopná žít sama. Jestliže nemají žádné druhy, jsou krajně nešťastná  a nezvyknou si na zajetí. Jsou-li sama, upadnou do strnulosti a zůstanou bez pohybu.“

                        J.Y.Cousteau, Delfíni

více...
| 2005-10-11 00:00 || marek | | čten: 6378x , naposled: 2017-07-26 19:01 | | || ||

The Nomad and the Princess
Who knows how many times you return. Your soul is traveling all over stories and the stories travel all over your soul in the same way, they touch each other, talk, laugh and cry – they laugh and cry over their own laugh and tears. After water life and after death, dark and awesome as the sea depth, life in a desert is coming. Water spliced with blame is being changed for sand and dust and nothing is going to stop desire to learn a new face of the Death. North Africa, our era - 860 or 750, desire tribe of nomads, strollers and warriors.
více...
| 2005-05-01 20:45 || marek | | čten: 11247x , naposled: 2017-07-26 18:05 | | || | | ||

Svět je tanec
svět je tanec dne a noci
a jinak nic
svět je tanec 
a jinak nic

***

vroucí rudé moře
nakresli jeho vlny
barbarskými barvami vylej je
z papíru
do duše

***

víla času jsem
jsem která ...

více...
| 2005-03-09 13:42 || marek | | čten: 10080x , naposled: 2017-07-26 22:24 | | || ||

Tanec horizontálního medvěda
Usmívám se tvé kočičí blaženosti a ty se směješ mému úsměvu. Vypadáš nádherně. Skutečně nádherně. Jako hraběnka, hraběnko. Možná na třicet, snad i na dvacet. Vůbec ne na padesát. Vůbec se nemusím bát, že by někdo viděl paní a jejího gigola. Ale já se nebojím. Po pravdě bych byl někdy i raději, kdyby tomu tak mohlo být. Kdybychom byli jen to, co si myslíme a namlouváme, že jsme. Krásná a bohatá paní a její milenec. Jenže to bys za sebou ty nesměla zanechávat medvědí stopy, má krásná a bohatá paní, a já - já bych nesměl být lovec...
více...
| 2005-01-03 12:40 || marek | | čten: 10559x , naposled: 2017-07-26 23:17 | | || | | ||

Kde duše má kořeny svými...
...se k zemi přivine
více...
| 2005-01-03 12:39 || marek | | čten: 10442x , naposled: 2017-07-26 23:30 | | || | | ||

Vetřelec 5
Alien5 - Pohleď mi do očí!
Příběh Ellen Ripleyové a vetřelců, navazující na čtvrtý film série "Resurection"
více...
| 2005-01-03 12:36 || marek | | čten: 17185x , naposled: 2017-07-27 00:15 | | || | | ||

Ukázky z povídek
kopie z původních stránek, linky nejsou funkční
více...
| 2005-01-01 12:12 || marek | | čten: 9125x , naposled: 2017-07-26 23:31 | | || ||

Ukázky z oldies povídek
kopie z původních stránek
více...
| 2005-01-01 12:12 || marek | | čten: 8899x , naposled: 2017-07-26 23:33 | | || ||

Nadupáno
Troška legrace s hezkou holkou, která jim vidí do hlavy... Nechceš to taky zkusit? Jmenuje se Sibria Rjóa a je jako když namaluje Kája Saudek.
více...
| 2004-12-16 14:42 || marek | | čten: 10799x , naposled: 2017-07-26 23:31 | | || | | ||

Příběh se lvem

Muž & žena...
více...
| 2004-12-16 14:08 || marek | | čten: 9889x , naposled: 2017-07-26 22:30 | | || | | ||

Psí den
Voněli jeden druhým a milováním.
více...
| 2004-12-16 11:45 || marek | | čten: 9868x , naposled: 2017-07-26 07:39 | | || | | ||

Dlouhá cesta s Ulrikou
Moje milovaná:)
více...
| 2004-12-16 11:41 || marek | | čten: 10406x , naposled: 2017-07-26 07:39 | | || | | ||

Pohár vizí Královny Iverin
"O zázračném elixíru královny Iverin vypráví si snad všichni odsouzenci na smrt. Jediná kapka prý stačí a člověk sám a rozradostněn tančí až k popravčímu špalku, ten láskyplně objímá, sekeru líbá a ještě s katem laškuje a vyznává mu lásku. Je-li pak čtvrcen zaživa, má přitom tvář tak plnou slasti a vyráží takové výkřiky štěstí, jako by neumíral, ale se miloval se samotnou Iverin, královnou lásky."

více...
| 2004-11-17 21:00 || marek | | čten: 12489x , naposled: 2017-07-26 20:09 | | || | | ||

Xemonas Machine

Povídka v PowerPointu... Spasitelka si vybrala poněkud zvláštní nástroj... 2MB download níže
více...
| 2004-11-09 11:37 || marek | | čten: 10078x , naposled: 2017-07-26 20:18 | | || | | ||

Poezie

toto je má magie...
...naslouchání
více...
| 2004-11-09 11:37 || marek | | čten: 10524x , naposled: 2017-07-27 08:10 | | || | | ||

Minulost je dobrá jen jako
...barva kůže...
Letím nocí, hladina nebe je stejně černá jako hlubina. Letím a hladina řeže mé tělo, mé tělo černé jako nebe, moji kůži zčernalou obrazy Šíleného Vypravěče. To jeho smutné ruce vypálily do ní jako do vlasů mořských pannen všechno, všechno vyprávění, všechno utrpení, všechny obrazy. Do každého koutu, do každého záhybu. Obrazy a obrazy. Vypálily do ní Sheylinu smrt a také moji smrt, protože... jsem mrtvý, můj osud je mrtvý, já jsem však živý.
více...
| 2004-11-07 23:32 || marek | | čten: 9784x , naposled: 2017-07-26 23:33 | | || | | ||

Mami
Tohle není povídka, to jsem jen s dovolením opsal pár stránek z bloku na nemocničním stolku jedné staré, skoro hluché paní.
více...
| 2004-10-12 11:10 || marek | | čten: 9909x , naposled: 2017-07-26 07:47 | | || | | ||

Nadupáno 2
Pandán k Nadupáno
více...
| 2004-10-08 20:11 || marek | | čten: 9907x , naposled: 2017-07-26 22:31 | | || | | ||

Král a vlk

Byla noc. Obrovský Měsíc visel nízko nad lesem a stíny staletých kmenů tančily ve studeném větru, který rval listí z haluzí a smetal je dolů po skalisku.
Proti Měsíci se rýsoval hrad a kolem hradu chodil vlk.
více...
| 2004-10-07 21:01 || marek | | čten: 27279x , naposled: 2017-07-26 22:58 | | || | | ||

Odpusť Xemoně
Jaká je? Ano - je krásná, je úžasná, je obrovská. Absolutní! Xa Xemona Xea Kinridea, paní z Monde, Saebillen, Skláv, Sqaram, Sibria Rjóa Sina Sia Aradea, Xeana Ma Xeramii. Zná ji pod sty jmény, tvářemi a vtěleními jejích mnoha životů, ba co víc - pod tisíci bezejmennými postavami, jimiž všemi je a ještě čímsi víc - jako sám archetyp. Ale ne, není neosobní ani vzdálená, naopak je bližší než blízká, bližší jemu, než si je on sám, je to živé pod jeho kůží, které chce žít, je to nahé pod jeho šatem, které nechce být skryto. Stydí se za ni, ale bez ní nemůže a ona se dere ven svými příliš bujnými tvary a žádostmi, snaží se ji skrýt, ale ona je příliš citlivá i dychtivá a chvěje se i přes pláty jeho brnění a rozkoš a vášeň, již dává, je větší než vina, kterou za ni cítí, kterou cítí za to, že jí podléhá, že konečně činí to, co opravdu chce. Taková je. A ještě větší.
více...
| 2004-10-05 01:06 || marek | | čten: 14612x , naposled: 2017-07-27 04:36 | | || | | ||

Přivedu se k sobě
I jak si sultán přál, tak se i stalo a Xeramii se stala sultánovu ženou, aby jej učinila šťastným. Netrvalo však dlouho a v očích nejmocnějšího z panovníků převládl opět smutek a trápení, jeho slova zněla zachmuřeně a na tanec ani nepomyslel. I ptala se jej Xeramii:
více...
| 2004-10-01 07:11 || marek | | čten: 9703x , naposled: 2017-07-27 07:10 | | || | | ||

Muž a hvězdy
dřevní povídka, co mi vyšla v Ikarii
více...
| 2004-01-01 12:12 || marek | | čten: 8776x , naposled: 2017-07-26 13:54 | | || ||

by Neisuth
poetry by Neisuth
Motto:

"Tvá fantazie ti vypověděla službu a ty jí teď marně vyčítáš, že tě přivedla do neštěstí...
tvoje oči zoufale bloudí po zemi a nedivil by ses, kdyby právě teď..."
(2.3.92, škrtnuto)

"...je...

více...
| 1998-11-14 14:15 || marek | | čten: 8907x , naposled: 2017-07-26 22:19 | | || ||

Příběh delfína

 Následující text je zpracováním zážitku z holotropního dýchání ve Skřidlech u Českých Budějovic v létě 1997.

 “...delfíni jsou zvířata společenská. Jsou naprosto neschopná žít sama. Jestliže nemají žádné druhy, jsou krajně nešťa...

více...
| 1997-08-30 12:12 || marek | | čten: 12240x , naposled: 2017-07-27 04:41 | | || | | ||

Láska až do konce
Jedna z nejstarších povídek
více...
| 1997-02-15 12:12 || marek | | čten: 7234x , naposled: 2017-07-26 22:39 | | || ||

Kybererotická črta
jedna z prvních publikovaných povídeček
více...
| 1993-09-12 12:12 || marek | | čten: 6712x , naposled: 2017-07-26 22:25 | | || ||

Bubeník
A ty bubnuj, až zase přijdu, můj bubeníku “Vzpomněl jsem si na svůj příběh," řekl bubeník. "Jsem bubeník a šaman z džungle!” “Vzpomněl jsem si! Vzpomněl jsem si, že jsem ji také potkal Já jsem ji také potkal - a čekal jsem...
více...
| 0000-00-00 00:00 || marek | | čten: 7022x , naposled: 2017-07-26 23:24 | | || ||


       

Osobní stránky
copyright (c) Arc´s, 2004
Rodinné konstelace

DaMíšovy nejnovější
• Hry pro děti  • Vlakové muzeum Lužná  • Zoo Praha  • Damián fotograf 

Hledej
  více >>>
| 1d | 1t | 1m | 3m | 1r | abs |

Nejnovější
eb_logo.gif

EnergyBulletin.cz spuštěn

WishList
• Co bysme si přáli  • Co jsou naše skromná přání?  • Splněno: pohádky do promítačky DIAX