Vytištěno z http://blog.arcs.cz, 2018-04-25 23:42:59

Stisknout slova

 

-pokus o filozofický esej-

Zadaná témata:

1. Svět
2. Bůh
3. Já
4. Příroda
5. Člověk
6. Zvířata
7. Technika
8. Civilizace
9. Věda
10. Vědění
11. Moudrost
12. Nevědomost
13. Hloupost
14. Logos, zákon, řád
15. Chaos
16. Osud
17. Svoboda
18. Nesvoboda
19. Jistota
20. Nejistota
21. Klid
22. Neklid
23. Uměřenost
24. Láska
25. Nenávist
26. Krása
27. Ošklivost
28. Dokonalost
29. Duše
30. Tělo
31. Dobro
32. Zlo
33. Spravedlnost
34. Nespravedlnost
35. Slast
36. Bolest
37. Život
38. Cíl života
39. Smysl života
40. Smrt
41. Cíl smrti
42. Smysl smrti
43. Vražda
44. Sebevražda
45. Osamění
46. Nemoc
47. Zdraví
48. Hmota
49. Bytí
50. Nebytí

I.

Osamělá slova jakoby nabízela vlastní téma - Osamělost. Ptám se ale, odkud tato jejich osamělost pochází, kdo jim ji vnutil? Říká se přece, že vidíme věci ne jaké jsou, ale jací jsme my. My sami jsme osamělí, a tak tvoříme osamělá slova, která nás poutají do své samoty. Jsme nejenom tvůrci, ale i ti, kteří jsou tvořeni. Vypadá to, že jsme zároveň věznitelé i vězni. Jsme tak trochu jako veverka v kruhu.

II.

Jsem před těmi slovy rozpačitá. Jsou v nich staletí lidského snažení, tolik lidských životů. Jen jaksi vyabstrahovaných, vysušených a vylisovaných ve filozofickém herbáři. A já nevím, jestli jsou to otázky nebo odpovědi. Možná, že je to veverčin kruh:

Vědění jako odpověď na Nevědění, Zákon a Řád jako odpověď na Chaos, Jistota na Nejistotu, Dobro na Zlo a Láska na Všechno (podle jiných však jako odpověď na život sebevražda, na Boha Civilizace, na Smrt Nevědomost, na Všechno Nenávist.)

III.

Jsou to fascinující slova, možná samotné archetypy, božské mocnosti obsahující vykrystalizovanou zkušenost lidstva, které ale může člověk vcelku jen tušit - a být pak uchvácen jejich majestátností. Archetypy, ze kterých může žít jen část. Jako by byl řekou vinoucí se mezi horskými velikány, stužkou lesknoucí se živé rtuti mezi věčnými, nehybnými božstvy. Nezastavuj se, teč - možná ven z kruhu.

IV.

Bojím se vybrat si z těch slov jedno. Bojím se pro Duši ztratit Tělo, pro Klid Neklid, pro Jistotu Nejistotu, pro Řád Svobodu. Jak to ale bývá, s jedním přichází i to druhé, a tak aniž bych si vybrala jediné slovo, tlačí se uvnitř náhle významy všech a mně je úzko.

V.

A cítím jakési puzení poskládat všechna ta slova zpět, jedno k druhému a všechna ke všem a stisknout je k sobě tak silně, jak to jen jde, tak silně, až by všechna ožila. Vdechnout jim život nebo je všechna vdechnot do sebe a nechat se jimi proniknout, a pak vydechnout sám život. Stát se tak na okamžik Tvůrcem. Oživit je sebou a možná i sebe jimi.

Ale to by znamenalo vzdát se vlády nad nimi a nejspíš i nad sebou. Ale možná bychom se tak mohli stát něčím víc, než čím jsem byly osamělí, víc než jsme si mysleli, že jsme. Víc než jen veverkou odsouzenou běhat v kruhu.

VI.

Chtěla bych obejmout všechna ta slova a stisknout - už nejste osamělá, ani já nejsem osamělá. Jsem Láska i Nenávist, jsem Klid i Neklid jako jsem nádech i výdech a jen v tom střídání žiju a srdce mi tluče v Těle i v Duši. A Bolestí cítím Život a Smrtí Slast. Dosud jsem vraždila život slovy, teď se vzdávám slov a ona padají volně jako déšť a zem klíčí jejich vláhou - v jediném semínku jsou všechna slova a ještě víc, stejně jako možná v jednom slově všechna další. A slovo slovo ztrácí význam, jsou jen věty, jen výpovědi, jen proud, do kterého dvakrát nevstoupíš. Jen Život .

VII.

Podle Pascala je člověk jen třtinou mezi dvěma propastmi malého a velkého nekonečna. Podle jiných právě člověk tato nekonečna, tyto dvě “nelidské” propasti spojuje, obě je přesahuje. Já žiju obojí - Svobodu i Nesvobodu, Lásku i Nenávist. Já všechna slova vidím a spojuji. Jenže co je spojené, je také živé a co je živé, to se nedá uchopit. Proto se tedy možná lidé stávají filozofy, aby to jediné, živé a neuchopitelné mohli rozpojit a to rozpojené mohli uchopit. Jenže to rozdělené a uchopené, to je osamělé a mrtvé. Proto by se potom filozof měl stát člověkem, aby mohl to uchopené pustit a to puštěné spojit a oživit (nepřipomíná právě to uchopování a pouštění onu veverku v kruhu?).

VIII.

Možná mi ale něco uniká a právě toto, je ta nejhlubší filozofická kontemplace. Vidět všechna ta slova a vidět tak to veliké kolo jsoucna. Buddhův tisíciplátkový květ lotosu, Karman, prostě Pravdu.

IX.

Nejsem přece Frankenstein, sešitá z nesourodých plátů - jsem Dobro i Zlo, protože s jedním je tu i to druhé.Ve Společnosti vychutnávám Samotu a o Samotě Blízkost, v Nemoci chválím Zdraví, v Hmotě slavím Ducha, v Těle Duši, v Člověku Zvíře a ve Zvířeti Člověka. V Osudu Svobodu a v Nejistotě Boha. A v mlčení filozofii.

X.

Přece ale jen to stálé hledání nekončí. Které z těch slov je smysl a které konečná odpověď? A zatímco hledám, spojuji na papíře slova a zase je rozpojuji, mění se to samo spojování a rozpojování v tanec. Mění se v tu řeku, do které dvakrát nevstoupíš. A ta řeka je možná odpověď. Novodobé první přikázání prý zní: jestliže můj obraz netančí, nejsem to já, jestliže netančíš, nejsi Bůh! A tak říkám, že raději nebudu Logem, jestliže to slovo - ten Řád není řádem tance, pak budu raději Chaosem! Nechci být Krásou, jestliže je to strnulá krása chladného reklamního bilboardu, to raději živou Ošklivostí! Nechci být Smyslem ani Cílem Života, jestliže by to měl být život bez smíchu. Pak chci být raději Smrt, která možná vyděsí až k životu!

XI.

A tak chci stisknout slova, až se roztaví jejich omezené významy, jako řeka rozemílá hory a odnáší je do moře. Stisknou je až dojde ke kvalitativnímu skoku do neznáma a po zádech přeběhne zamrazení ze závanu posvátna. Až Bůh pronikne do Světa a pronikne Člověka i Přírodu, až se Duše nerozlučně spojí s Tělem, až Smysl života nebude jiný než Smysl smrti, až Cíl bude tentýž jako Smysl a Vražda nebude ničím jiným než Sebevraždou.

XII.

A filozofie ničím jiným než životem.

 zadáno: 2005-01-03 13:18:45 || autor: Marek Páral

Tiskni