Vytištěno z http://blog.arcs.cz, 2018-06-25 00:44:09

Remake otčenáše

Otče náš, jenž jsi nám nebem.
Matko naše, jež jsi nám zemí.
Z vaší lásky zrozen vás ctím,
váš zákon je mou vůlí
a vaše láska mým světlem
jak v životě, tak ve smrti.
Hojnost přijímám s pokorou
a děkuji za strázeň.
Sebe přebírám do péče
a mnohým tak daruji.
Co přichází mě rozechvívá,
hýčkají mě ruce zázraků.


zadáno: 2005-03-09 12:58:50 || autor: Marek Páral

Tiskni