Vytištěno z http://blog.arcs.cz, 2017-07-25 04:32:26

Pravé a levé půlky

znáte? taková psychohra - jaká je vaše levá, ženská polovina? A jaká ta pravá, mužšká? Na první pohled je to vidět na složených portrétech vždy z té jedné poloviny obličeje...

zadáno: 2005-11-29 13:20:57 || autor: Marek Páral

Tiskni