Vytištěno z http://blog.arcs.cz, 2018-04-25 23:53:39

I-Ťing

hezky udělaný I-Ťing na internetu, dle mých zkušeností funguje i bez mincí či stébel řebříčku.

http://iting.timetree.info/


tohle říká na otázku: co (mi) přináší tyto stránky arcs.cz?:

nebe
nebe
1 TVOŘENÍ

Jste na cestě k celkovému úspěchu v souladu s nebem. Je však důležité, abyste se nenechali rozptýlit. Prokažte svou předvídavost. Šlechetný člověk je ve svém úsilí neúnavný. Štěstí a energie.

hrom
nebe
34 MOC VELKÉHO

Vzestup a úspěch pod podmínkou sebeovládání a mravnosti. Jste v období rozšiřování svého vlivu do všech oblastí. Abyste zůstali na cestě spravedlnosti, mírnosti a práva, vyžaduje to trvalou pozornost. Buďte mravní. Moc nesmí být egoisticky zneužívána. Silný je ten, kdo se ovládá. Čím větší moc, tím větší bohatství, tím více nástrah k jejímu zneužití.

zadáno: 2006-07-14 20:30:08 || autor: Marek Páral

Tiskni