Vytištěno z http://blog.arcs.cz, 2018-06-25 00:45:43

Co jsou naše skromná přání?

Za nedlouho se postěhujeme a nový/starý dům bude pro nás asi docela zkouška. Moc si přejeme, abysme to zvládli. Máme hodně představ, a kdoví, které jsou ty správné. Možná když je tu trochu veřejněji propereme, tak se trochu ozřejmí.

Mimochodem - co na to říká I-Ťing:

vítr
oheň
37 RODINA

Základem všech vztahů je rodina. Odtud se vše odvíjí. V rodině, stejně jako v celé lidské společnosti je důležité, aby každý zůstával na svém místě a plnil své povinnosti. V rodině mají muž i žena své přesně určené místo. Žena uvnitř, muž venku. Ten, který má řídit, aby řídil a ten, kdo má poslouchat, aby poslouchal. Z vnitřní jednoty vyrůstá vnější harmonie. To platí také pro řízení společenství i státu. Ctěte a poslouchejte své rodiče.

------------------------------------------

vítr
nebe
9 VLÁDA SLABÉHO

Malý má úspěch podrobí-li se. Jste bezmocní, chcete-li, aby se události vyvíjeli podle vašeho přání. Zatím nemáte potřebnou sílu, abyste začali rozsáhlou činnost. můžete ovlivňovat spíše laskavosí a vnuknutím, než vymáháním.

zadáno: 2006-07-14 20:17:37 || autor: Marek Páral

Tiskni