Vytištěno z http://blog.arcs.cz, 2018-04-25 23:36:16

Test osobnosti

Hloubkový psychotest z vlastní dílny s automatickým vyhodnocováním
download zde
co test testuje

kde leží hluboké příčiny Vašich pocitů viny? Smutku? Nebo naopak radosti a vášně? Jaká jsou vědomá i nevědomá spojení krásy, nenávisti, umění,  radosti s Vaším dětstvím, matkou, otcem, s Bohem?

Test odhaluje jak celkové ladění Vaší osobnosti, tak zejména ukazuje bolavá i radostná místa, která jsou tohoto ladění příčinou.

Popis

Test je ve formátu xls, rozbalený cca 1,2MB, zabalený v samorozbalovacím souboru k downloadu cca 250 Kb. 

Popis - funkce

Test je založen na matici, tj. vzájemném porovnávání uvnitř Vašich zadaných hodnot, tj. do vyhodnocení nevstupuje žádná interpretace.
Vyhodnocení je provedeno automaticky s výstupem v matici čísel, v grafech a v textové podobě (viz. ukázky).

Popis - instrukce

Každému z následujících 36 pojmů (hodnot):

bůh, cestování, člověk, ďábel, děti, dětství, dobro, druhé pohlaví, já, krása, manželství, matka, nemoc, nenávist, otec, partner, peníze, politika, přátelství, radost, rodina, sex, smrt, smutek, sourozenec 1, sourozenec 2, sourozenec 3, stáří, škola, učitel, umění, vášeň, vina, zdraví, zlo, zlost

přiřazujete (viz. ukázka) vždy 8 ¨(ne více, ne méně!) z 16 následujících symbolů:

Blesk, Měsíc, Číše, Mříž, Člověk, Oko, Dům, Rty, Had, Ryba, Květina, Slunce, Kříž, Strom, Loď, Voda


ukázka automatického textového vyhodnocení 

Výsledek testu - automatické textové vyhodnocení
ARC-S 2002
Komplexy osobnosti
Jméno

Velmi blízké
Hodnota člověk je pro Vás blízká s aspektem/y: Matka
Hodnota děti je pro Vás blízká s aspektem/y: Otec
Hodnota sourozenec 1 je pro Vás blízká s aspektem/y: Otec  

 

Spojené
Hodnota bůh je pro Vás spojená s aspektem/y: Otec
Hodnota cestování je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh, Otec
Hodnota člověk je pro Vás spojená s aspektem/y: Otec
Hodnota ďábel je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota děti je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Bůh
Hodnota dětství je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Otec
Hodnota dobro je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota druhé pohlaví je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost
Hodnota já je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota krása je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Matka, Otec
Hodnota matka je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Otec
Hodnota nemoc je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota nenávist je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota otec je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh, Matka
Hodnota partner je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota politika je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota přátelství je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh, Otec
Hodnota rodina je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh
Hodnota sex je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Vášeň
Hodnota smrt je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota smutek je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina, Matka
Hodnota sourozenec 1 je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Matka
Hodnota stáří je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota škola je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota umění je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Vina, Matka
Hodnota vina je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek
Hodnota zdraví je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh, Otec

Opačné
Hodnota dětství je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota nemoc je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Radost, Otec
Hodnota politika je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Matka, Otec
Hodnota přátelství je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vášeň
Hodnota radost je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota smutek je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vášeň
Hodnota sourozenec 1 je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota stáří je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vášeň
Hodnota umění je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Radost
Hodnota vášeň je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek
Hodnota vina je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Radost

Celkové ladění
Celkové ladění Vaší osobnosti ovlivňují negativní aspekty smutku a viny.
Výrazně pozitivně jste v testu hodnotil/a: 7 body.
Výrazně negativně jste v v testu hodnotil/a: 12 body.

13.12.2002 9:13
copyright Marek Páral, 2002
marek.paral@centrum.cz
 


ukázka 2 (srovnání teprve ukazuje hodnotu testu)

Výsledek testu - automatické textové vyhodnocení
ARC-S 2002
Komplexy osobnosti
Jméno

Totožné
Prázdné

 

Velmi blízké
Hodnota ďábel je pro Vás blízká s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota děti je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost, Bůh
Hodnota dobro je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost
Hodnota druhé pohlaví je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost
Hodnota já je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost, Bůh
Hodnota nenávist je pro Vás blízká s aspektem/y: Smutek
Hodnota partner je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost
Hodnota politika je pro Vás blízká s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota přátelství je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost
Hodnota radost je pro Vás blízká s aspektem/y: Vášeň
Hodnota sourozenec 1 je pro Vás blízká s aspektem/y: Matka
Hodnota nevěra je pro Vás blízká s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota věrnost je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost, Vášeň
Hodnota vášeň je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost
Hodnota zdraví je pro Vás blízká s aspektem/y: Radost, Bůh
Hodnota zlo je pro Vás blízká s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota zlost je pro Vás blízká s aspektem/y: Smutek

Spojené
Hodnota bůh je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Matka
Hodnota člověk je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Vášeň, Otec
Hodnota děti je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň
Hodnota dobro je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň, Bůh
Hodnota druhé pohlaví je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň, Bůh, Otec
Hodnota já je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň
Hodnota krása je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň
Hodnota manželství je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota matka je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh
Hodnota nemoc je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota nenávist je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota otec je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň
Hodnota partner je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň, Bůh, Otec
Hodnota přátelství je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň, Bůh
Hodnota radost je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh
Hodnota rodina je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Bůh
Hodnota sex je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň, Otec
Hodnota smrt je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota smutek je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota sourozenec 1 je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh
Hodnota věrnost je pro Vás spojená s aspektem/y: Bůh, Otec
Hodnota stáří je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina
Hodnota škola je pro Vás spojená s aspektem/y: Matka
Hodnota umění je pro Vás spojená s aspektem/y: Radost, Vášeň
Hodnota vášeň je pro Vás spojená s aspektem/y: Otec
Hodnota vina je pro Vás spojená s aspektem/y: Smutek
Hodnota zdraví je pro Vás spojená s aspektem/y: Vášeň
Hodnota zlost je pro Vás spojená s aspektem/y: Vina

Opačné
Hodnota bůh je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek
Hodnota cestování je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota člověk je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek
Hodnota ďábel je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Radost, Bůh
Hodnota děti je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota dobro je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota druhé pohlaví je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota já je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota nemoc je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Radost, Vášeň, Bůh, Otec
Hodnota nenávist je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Radost, Vášeň, Bůh
Hodnota partner je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota politika je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Radost Bůh
Hodnota přátelství je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota radost je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota rodina je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota smrt je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Radost Vášeň, Otec
Hodnota smutek je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Radost Bůh
Hodnota sourozenec 1 je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek
Hodnota nevěra je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Radost Bůh
Hodnota věrnost je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek, Vina
Hodnota učitel je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Bůh
Hodnota umění je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Vina
Hodnota vina je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Radost
Hodnota zdraví je pro Vás vzdálená až opačná s aspektem/y: Smutek, Vina

Celkové ladění
Celkové ladění Vaší osobnosti je pozitivní
Výrazně pozitivně jste v testu hodnotil/a: 38 hodnot.
Výrazně negativně jste v v testu hodnotil/a: 28 hodnot.
8.1.2003 15:13
copyright Marek Páral, 2002   zadáno: 2006-07-25 13:49:07 || autor: Marek Páral

Tiskni